درباره وزارت امر به معروف و نهی از منکر

سوال: وزارت امر به معروف و نهی از منکر که امام هم راجع به آن اشاره ای فرمودند چه خواهد بود و یا چه باید باشد؟

جواب: آنچه ایشان فرمودند وزارت امر به معروف نیست. اگر وزارت باشد یعنی اگر اسمش را وزارت بخواهیم بگذاریم معنایش اینست که دستگاهی وابسته به دولت باشد و از بودجه دولت هم استفاده بکند و قهرا تحت مقررات و ضوابط دولتی باشد. بلکه مقصودشان یک موسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگری است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل بماند همچنانکه در گذشته مستقل بوده است، و نهضت هایی که روحانیت کرده به دلیل مستقل بودنش بوده. حالا هم که حکومت اسلامی است، امام معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند. روحانیون تا حالا هم امر به معروف و نهی از منکر می کردند ولی به وسیله منابر و سخنرانی ها و مقاله ها که یک چیز ناقصی بود. این کار می خواهد به صورت یک تشکیلات منظم در بیاید که تمام مملکت را بپوشد، کلاس داشته باشد، اصلا امر به معروف و نهی از منکر کلاس داشته باشد، آموزش ببینند. هر کسی که چهار تا منبر یاد گرفت به خودش حق ندهد که برود امر به معروف و نهی از منکر کند. آن کسی که می خواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند باید کلاس ببیند و یاد بگیرد و مجاز باشد برای این کار و محدود باشد به طوریکه آن کسی که در یک رشته می تواند امر به معروف و نهی از منکر بکند و نه در رشته دیگری، از حد خودش تجاوز نکند. به علاوه همه مراکز امر به معروف و نهی از منکر که باید تمام کشور را بپوشاند با یکدیگر در ارتباط باشند و از یک مرکز دستور بگیرند و یک نوع هماهنگی باشد و در حقیقت یک نوع پرورش دینی و مذهبی هماهنگ وجود داشته باشد.

با تاملی در پاسخ استاد شهید مرتضی مطهری معلوم می شود که اگر قرار به ایجاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر باشد باید در درجه نخست این وزارت غیر دولتی باشد، دوم دارای استقلال (فارغ از مقررات و ضوابط دولتی) و وابسته به روحانیت باشد سوم دارای تشکیلات منظم در سراسر کشور باشد چهارم دارای مرکزیت و برخوردار از برنامه آموزشی جامع باشد.

 

      

/ 1 نظر / 86 بازدید

کاش یکم فکر میکردید...