فارس چگونه فارس شد؟

خلاصه بحثش این بود که بسیاری از ریشه های اصلی عقب ماندگی در ایران به خود ما بر می گردد نه استعمار و امپریالیسم و عوامل بیگانه. صرف نظر از نگاه انتقادی به مطالب کتاب، دیدم چه خوب است که موضوع بحث را فی نفسه به استان فارس هم تعمیم بدهیم و از خود بپرسیم «فارس چگونه فارس شد؟».

آخر مدتهاست که می بینم مسوولان ارشد استان هم به توسعه یافتگی استان مجاور یعنی اصفهان، نصف جهان غبطه می خورند و از عقب ماندگی فارس حسرت به دل. همه جواب من به این پرسش همان است که در کتاب «ما چگونه، ما شدیم؟» مطرح شده است. «از ماست که بر ماست»

آخر شما در کجای دنیا دیده اید مردم غریب نواز و خودی گدازی چون فارس را؟ در کجای همین ایران خودمان دیده اید که نماینده مرکز استانی در مجلس از سر دلسوزی دو تا انتقاد بکند و استانداری جوابیه تفصیلی انتقام جویانه در مطبوعات محلی به چاپ برساند و فریاد وامظومایش به هوا بلند شود؟!

در کجا دیده اید که عالی ترین مقام مسوول استان به مطبوعات و برخی خبرگزاری ها اولتیماتوم بدهد که حرف های فلان نماینده منتقد من را بایکوت خبری کنید؟

در کجا دیده اید که مسوولان غیر بومی، همه مدیران بومی را با ادبیات تحقیر آمیز مورد خطاب قرار دهند و ته قضیه هم معلوم شود که فارس فقط سکوی پرش برای مدارج و مناصب بالاتر از جمله پست وزین ریاست جمهوری است؟

در کجا دیده اید که مسوولان استان کمترین تعامل را با هم داشته باشند؟

در کجا دیده اید که مطبوعات استان به عنوان شاخص توسعه فرهنگی و مدنی، آوردگاه ستیز و انتقام مسوولانی باشد که از هم دق دلی دارند و امروز این می گوید و فردا دیگری جواب و تکذیب؟

در کجا دیده اید که مسوولان مجبور شوند از عوامل امنیتی و نیروهای مردمی بسیجی استفاده کنند تا مانع از تخریب ریل قطار شیراز اصفهان توسط عوامل آشوب طلب و بد خواهی شوند که می خواهند منافع استان را فدای دعواهای سیاسی کنند؟ در کجا دیده اید که همه صدای سوت قطار را بشنوند و آنگاه چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پای منافع باندی و حزبی به میان می آید، فریاد تکذیبشان گوش فلک را کر کند؟ در کجا دیده اید که بر سر اولویت گذاری کلیدی ترین مفاهیم فرهنگی مثل پایتخت فرهنگی یا سومین حرم اهل بیت(ع) هیچ اجماع نظری بین مسوولان وجود نداشته باشد؟

کجا دیده اید که توسعه شهری و تکمیل پروژه های عمرانی معطل تسویه حساب و دعوای سیاسی شهرداری و شورای شهر باشد؟

و هزاران سوال دیگر که مجال طرحش نیست!

همان که گفتم «از ماست که بر ماست»

/ 0 نظر / 47 بازدید